Advisering

Bij het voeren van een administratie en het samenstellen van een jaarrekening of belastingaangifte krijgen wij veel gegevens onder ogen.
Door deze gegevens te combineren met onze vakkennis en jarenlange ervaring op het gebied van ondernemen en begeleiding van ondernemers, kunnen wij onze klanten goed adviseren.

Het geven van advies is dan ook een belangrijk onderdeel van ons werk.
Dit kan een belastingadvies zijn, maar bijvoorbeeld ook een advies over of de rechtsvorm nog wel bij de situatie van de onderneming en de ondernemer past.

Regelmatig krijgen wij vragen van klanten over samenwerking met één of meer andere zelfstandige professionals. Dit kan samenwerking zijn voor een korte periode (bijvoorbeeld een bepaald project) of voor langere tijd (bijvoorbeeld wanneer een dienst door meerdere zzp-ers tezamen wordt ontwikkeld en/of aangeboden) of zelfs voor de zeer lange termijn (bijvoorbeeld door samenvoeging van twee ondernemingen).
Vragen die dan vaak aan de orde komen zijn o.a.: Waar moet je bij samenwerking op letten? En, hoe kan je alles administratief en fiscaal zo makkelijk mogelijk inrichten?

Bij al onze advisering streven wij ernaar om onze klanten van dienst te zijn met goede raad en advies op maat. We kijken daarbij vooral ook naar de gevolgen op (middellange en lange) termijn. Bovendien proberen wij altijd een advies uit te brengen dat bij de klant past. Wat voor u de beste oplossing is, hoeft voor een collega-ondernemer ander dat nog niet te zijn!

Onze advisering eindigt niet bij het schrijven van een notitie of adviesbrief. Ook de begeleiding van de vervolgstappen om het advies in de praktijk toe te passen hoort bij ons advieswerk.
Een voorbeeld hiervan is de begeleiding van de oprichting van een of meerdere BV's (of juist het opheffen/samenvoegen daarvan).

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het onderwerp op deze pagina of de dienstverlening van Bimati in het algemeen? Bel of mail ons dan vrijblijvend, of vul onderstaand contactformulier in.